IZ202UK / IZ252UK Series Shark® Anti Hair Wrap Cordless Vacuum FAQs

This article contains the IZ202UK / IZ252UK Series Shark® Anti Hair Wrap Cordless Vacuum FAQs. This supports the following SKUs: IZ202UK, IZ202UKT, IZ202UKTSB, IZ252UK and IZ252UKT. Please note this also supports the refurbished models IZ202UKREF, IZ202UKREFB, IZ202UKTDBREF, IZ202UKTDBREFB, IZ202UKTREF, IZ202UKTREFB, IZ252UKREF, IZ252UKREFB, IZ252UKTREF and IZ252UKTREFB.